Het kantoor
  Nieuws
  Diensten
  Informatie
  Links
Nieuws

Nieuws voor ondernemers

Er zijn op prinsjesdag (dindsdag 18 september 2013) plannen gepresenteerd voor het jaar 2013.


De Flex BV per 1 oktober 2012 wijzigt de wettelijke regeling voor de besloten vennootschap  Het BV-recht wordt flexibeler.


Per 1 oktober 2012 zal het tarief verhoogd worden van 19% naar 21%.


Vanaf 1 januari 2009 zijn de tarieven van de vennootschapsbelasting (Vpb) verlaagt en dit kan voordelen meebrengen met betrekking tot dividenduitkering in plaats van loon als DGA.


Wij bieden aan zelfstandige eenmanszaken en ZZP-ers de mogelijkheid hun administratie tot en met aangifte inkomstenbelasting te laten verzorgen voor de prijs van € 1000 (exclusief OB).Nieuws voor particulieren

De autobelastingen worden per 2016 aangepast waardoor eigenaren van zeer zuinige elektrische of hybride auto’s meer belasting gaan betalen.


Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting voor € 75 (inclusief OB).


Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2009 Vanaf 1 januari gaat het bruto minimumloon met 1,81 % omhoog.


Aftrekbaar zijn de hypotheekrente die u betaalt en de periodieke betalingen voor erfpacht of opstal en verder zijn In het jaar waarin u de woning koopt sommige eenmalige kosten aftrekbaar.


Het ministerie van Financiën heeft het geactualiseerd besluit ‘Loonheffingen  Loon, vrijgesteld loon en vrije vergoedingen en verstrekkingen’ gepubliceerd.Nieuwsarchief