Het kantoor
  Nieuws
  Diensten
  Informatie
  Links
Nieuws

Nieuws > Nieuwsarchief >  Particulieren

31-10-2015
Belasting op zuinige auto gaat in 2016 omhoog
De autobelastingen worden per 2016 aangepast waardoor eigenaren van zeer zuinige elektrische of hybride auto’s meer belasting gaan betalen.

26-1-2009
Aangifte inkomstenbelasting voor de prijs van € 75
Voor particulieren verzorgen wij de aangifte inkomstenbelasting voor € 75 (inclusief OB).

8-1-2009
Minimumloon per 1 januari 2009
Bruto minimumloon en minimumjeugdloon per 1 januari 2009 Vanaf 1 januari gaat het bruto minimumloon met 1,81 % omhoog.

18-6-2008
Aftrekbare kosten bij hypotheken
Aftrekbaar zijn de hypotheekrente die u betaalt en de periodieke betalingen voor erfpacht of opstal en verder zijn In het jaar waarin u de woning koopt sommige eenmalige kosten aftrekbaar.

2-9-2007
Smartphone of blackberry
Het ministerie van Financiën heeft het geactualiseerd besluit ‘Loonheffingen  Loon, vrijgesteld loon en vrije vergoedingen en verstrekkingen’ gepubliceerd.

30-9-2006
Termijn indien T-biljetten verruimd naar 5 jaar
De termijn voor indiening T-biljetten is verruimd van drie naar vijf jaar.

17-8-2006
Kinderopvangtoeslag
Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u waarschijnlijk kinderopvangtoeslag krijgen.

17-8-2006
Huishoudelijke hulp van 2 naar 3 dagen per week
Op voorstel van staatssecretarissen Wijn en Van Hoof heeft het kabinet besloten dat particulieren die maximaal drie dagen per week een hulp nemen voor werk in en rondom het huis geen premies en loonbelasting hoeven af te dragen.

17-8-2006
Verhoging kinderbijslag
Door de verhoging van de kinderbijslag ontvangen weduwen, wezen en gezinnen met kinderen aan het eind van het jaar extra geld.