Het kantoor
  Nieuws
  Diensten
  • Accountancy
  Links
  • Belastingen
  • Bedrijfsadvisering
  • Controle, audit services
  Informatie
  Links
Diensten
• Accountancy

De kernactiviteiten hiervan zijn: het samenstellen van de jaarrekening, de inrichting van de administratie en het opstellen van tussentijdse financiële rapportages.

Daarnaast zijn wij goed in de volgende werkzaamheden:

• administratieve dienstverlening
• beheer van de salarisadministratie
• verzorgen van kredietaanvragen
• opstellen van begrotingen en kostprijssystemen
• geven van algemene bedrijfseconomische adviezen

Onze werkzaamheden beperken zich niet alleen tot het verstrekken van financiële gegevens. We  bespreken ook regelmatig de gang van zaken in uw onderneming. Zo nodig geven  we praktische adviezen op het gebied van financieel beleid. Door onze  ruime ervaring op diverse gebieden en onze  snelle werkwijze horen wij vaak van klanten, zowel bestaande als nieuwe, dat ze het prettig vinden om door ons geholpen te worden.