Het kantoor
  Nieuws
  Diensten
  Informatie
  Links
Nieuws

<--terug

Smartphone of blackberry

Het ministerie van Financiën heeft het geactualiseerd besluit ‘Loonheffingen  Loon, vrijgesteld loon en vrije vergoedingen en verstrekkingen’ gepubliceerd. Hierin is een verduidelijking opgenomen dat werkgevers aan werknemers een smartphone of blackberry onbelast kunnen verstrekken als deze voor meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt.