Het kantoor
  Nieuws
  Diensten
  Informatie
  Links
Nieuws

<--terug

Aftrekbare kosten bij hypotheken

Aftrekbaar zijn de hypotheekrente die u betaalt en de periodieke betalingen voor erfpacht of opstal en verder zijn In het jaar waarin u de woning koopt sommige eenmalige kosten aftrekbaar.

 

Aftrekbaar: hypotheekrente

Als u een huis koopt, zult u daarvoor bijna altijd een hypotheek afsluiten. De hypotheekrente die u betaalt in verband met de aankoop, kunt u jaarlijks aftrekken voor de belasting. Met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente is dit afhankelijk van de hypotheekvorm die u heeft afgesloten. Hierover kunt u meer vinden in de brochure rente en rentevrijstelling" van de belastingdienst

Aftrekbaar: erfpacht of opstal

Als de grond waarop uw huis staat niet van u is, moet u erfpacht of opstal aan de grondeigenaar betalen.. U kunt alleen de periodieke betalingen voor erfpacht of opstal aftrekken voor de belasting. Indien u de erfpacht heeft afgekocht, is de afkoopsom niet aftrekbaar.

 

Eenmalige kosten: wel of niet aftrekbaar?

In het jaar van aankoop kunt u een aantal eenmalige kosten aftrekken die te maken hebben met het afsluiten van de hypotheek. De kosten die te maken hebben met de aankoop van het huis zelf, kunt u niet aftrekken. Zie onderstaande overzichten van de kosten die wel en niet aftrekbaar zijn

 

Aftrekbaar

·         Aanvraagkosten voor Nationale Hypotheek Garantie (vroeger: de Gemeentegarantie)

·         Notariskosten (inclusief BTW) en kadastrale rechten voor de hypotheekakte

·         Afsluitprovisie voor uw hypotheek.
U mag maximaal 1,5% van de schuld tot een maximum van  € 3.630 aftrekken. Het restant is in latere jaren aftrekbaar

 

Niet aftrekbaar

·         Taxatiekosten die u bijvoorbeeld maakt om een bod op het huis te kunnen uitbrengen

·         Kosten van de koopovereenkomst van het huis

·         De aflossingen van een hypotheek, spaarpremies en premies voor overlijdensverzekering

·         Notariskosten en kadastrale rechten voor de transportakte (de leveringsovereenkomst)

·         Bij een bestaand huis: de overdrachtsbelasting (= 6% van de aankoopsom van de onroerende zaak)