Het kantoor
  Nieuws
  Diensten
  Informatie
  Links
Nieuws

<--terug

de Flex-BV

De Flex BV per 1 oktober 2012 wijzigt de wettelijke regeling voor de besloten vennootschap  Het BV-recht wordt flexibeler.

Er is dan meer vrijheid om de statuten zelf vorm te geven. Hierbij moet je denken aan:

- Het verplichte minimum kapitaal van € 18.000 is dan afgeschaft;
- De bankverklaring en de accountantsverklaring is bij de inbreng vervallen;
- Er is een verbod op het uitkeren van dividend wanneer duidelijk is dat de B.V. haar schulden niet kan betalen;
- Ook de mogelijkheid van aansprakelijkheid van aandeelhouders is geļntroduceerd
- De wettelijke termijn voor het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders is verkort van 15 naar 8 dagen, maar dit moet dan ook in de statuten zijn veranderd;